Skip to Content

Breuken leren & oefenen voor kinderen

Breuken leren & oefenen voor kinderen

Breuken zijn een essentieel onderdeel van wiskunde, dat kinderen al op jonge leeftijd leren. Het begrijpen van breuken vormt de basis voor vele geavanceerde wiskundige concepten en speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven. In dit artikel behandelen we wat breuken zijn, waarom ze belangrijk zijn, en hoe je ze kunt leren en onderwijzen.

Wat zijn breuken?

Een breuk is een manier om een deel van een geheel weer te geven. Het bestaat uit twee delen: de teller en de noemer. De teller staat boven de breukstreep en geeft het aantal delen aan, terwijl de noemer onder de breukstreep staat en het totale aantal gelijke delen van het geheel aangeeft.

Bijvoorbeeld, in de breuk 3/4, betekent de noemer (4) dat het geheel is verdeeld in vier gelijke delen, en de teller (3) betekent dat we drie van die delen nemen.

Er zijn verschillende soorten breuken, waaronder:

 1. Echte breuken: De teller is kleiner dan de noemer (bijvoorbeeld 3/4).
 2. Onechte breuken: De teller is groter dan of gelijk aan de noemer (bijvoorbeeld 5/3 of 4/4).
 3. Gemengde getallen: Een combinatie van een heel getal en een echte breuk (bijvoorbeeld 2 1/2).

Breuken leren

Het leren van breuken kan een uitdaging zijn, maar met de juiste benadering kan het leuk en bevredigend zijn. Hier zijn enkele stappen en strategieën om breuken te leren:

 1. Het gebruik van taartdiagrammen, staafdiagrammen, en andere visuele hulpmiddelen kan helpen bij het begrip van breuken. Bijvoorbeeld, het verdelen van een pizza in gelijke stukken kan een visuele voorstelling geven van wat 1/4 of 1/2 betekent.
 2. Objecten zoals fractionele blokken of cirkels kunnen helpen bij het fysiek manipuleren van breuken en het begrijpen van hun verhoudingen.

Basissommen met breuken

Optellen en aftrekken van breuken

Optellen en aftrekken van breuken kan eenvoudig zijn zodra je de noemers gelijkmaakt. Hier zijn de stappen:

 1. Gelijkmaken van noemers: Zoek de kleinste gemene deler (KGD) van de noemers en herschrijf de breuken.
 2. Optellen of aftrekken van tellers: Voeg de tellers bij elkaar op of trek ze van elkaar af, terwijl de noemer hetzelfde blijft.
 3. Vereenvoudigen: Vereenvoudig de resulterende breuk indien mogelijk.

Optellen van 1/4 en 1/6:

 1. KGD van 4 en 6 is 12.
 2. Herschrijven: 1/4 wordt 3/12 en 1/6 wordt 2/12.
 3. Optellen: 3/12 + 2/12 = 5/12.

Vermenigvuldigen en delen van breuken

Vermenigvuldigen en delen van breuken volgt andere regels:

 1. Vermenigvuldigen: Vermenigvuldig de tellers met elkaar en de noemers met elkaar. Vereenvoudig indien nodig.
 2. Delen: Draai de tweede breuk om (neem het omgekeerde) en vermenigvuldig dan zoals gebruikelijk.

Vermenigvuldigen van 2/3 en 3/4:

 1. 2/3 × 3/4 = (2×3) / (3×4) = 6/12.
 2. Vereenvoudigen: 6/12 = 1/2.

Delen van 2/3 door 3/4:

 1. 2/3 ÷ 3/4 = 2/3 × 4/3 = (2×4) / (3×3) = 8/9.

Gemengde getallen en onechte breuken

Het omzetten tussen gemengde getallen en onechte breuken is een nuttige vaardigheid.

Omzetten van een gemengd getal naar een onechte breuk:

 • 2 1/3 = (2×3 + 1)/3 = 7/3.

Omzetten van een onechte breuk naar een gemengd getal:

 • 7/3 = 2 1/3 (waarbij 2 het aantal hele delen is en 1/3 de resterende breuk).

Vergelijken van breuken

Het vergelijken van breuken kan lastig zijn zonder een gemeenschappelijke noemer. De volgende methoden kunnen helpen:

 1. Gemeenschappelijke noemer: Zoek een gemeenschappelijke noemer en herschrijf de breuken.
 2. Kruislings vermenigvuldigen: Vermenigvuldig kruislings om te zien welke teller groter is.
 3. Visuele vergelijking: Gebruik visuele hulpmiddelen zoals fractionele cirkels of lijnsegmenten.

Vergelijk 3/4 en 2/3:

 • Gemeenschappelijke noemer van 4 en 3 is 12.
 • Herschrijven: 3/4 wordt 9/12 en 2/3 wordt 8/12.
 • Vergelijken: 9/12 > 8/12, dus 3/4 is groter dan 2/3.

Oefeningen en spelletjes

Oefeningen en spelletjes zijn cruciaal voor het versterken van breukenkennis. Hier zijn enkele ideeën:

Pizza breuken

Breuken leren & oefenen voor kinderen - Mamaliefde
Breuken leren & oefenen voor kinderen - Mamaliefde

Snijd een papieren of echte pizza in gelijke delen (bijvoorbeeld in 4, 6, of 8 stukken). Vraag je kind om verschillende breuken te maken door stukken pizza te combineren en te benoemen, bijvoorbeeld 1/4, 1/2, 3/4, etc. Bespreek hoe verschillende stukken samen een geheel vormen.

Memoryspel

Breuken leren & oefenen voor kinderen - Mamaliefde
Breuken leren & oefenen voor kinderen - Mamaliefde

Maak een set kaarten met breuken en een set met bijbehorende visuele representaties (bijvoorbeeld cirkels of rechthoeken met ingekleurde delen). Laat je kind de bijpassende paren vinden en benoemen.

Bakken

Breuken leren & oefenen voor kinderen - Mamaliefde

Gebruik een recept waarbij je kind verschillende ingrediënten moet afmeten. Laat ze breuken aflezen en begrijpen, bijvoorbeeld 1/2 kop suiker, 1/4 theelepel zout, etc. Bespreek hoe deze maten deel uitmaken van een geheel.

Cirkels

Breuken leren & oefenen voor kinderen - Mamaliefde
Breuken leren & oefenen voor kinderen - Mamaliefde

Knip papieren cirkels in verschillende breuken (bijvoorbeeld in helften, kwarten, achtsten). Laat je kind de stukken combineren om volledige cirkels te maken en benoem de breuken.

Breuk bingo

Maak bingokaarten met breuken in plaats van getallen. Roep verschillende breuken om en laat je kind de juiste breuken op hun kaart markeren. De eerste die een rij vol heeft, wint.

Domino

Breuken leren & oefenen voor kinderen - Mamaliefde

Maak dominostenen met breuken aan elke kant. Laat je kind de juiste breuken bij elkaar passen, bijvoorbeeld 1/2 met 2/4 of 1/3 met 2/6.

Lego breuken

Breuken leren & oefenen voor kinderen - Mamaliefde

Maak breuken optelsommen met behulp van legoblokjes.

Hinkstapspel

Breuken leren & oefenen voor kinderen - Mamaliefde

Online breukenspelletjes

Websites en apps bieden interactieve breukenspelletjes die zowel leuk als educatief zijn.

Werkbladen

Breuken leren & oefenen voor kinderen - Mamaliefde
Breuken leren & oefenen voor kinderen - Mamaliefde.nl
Breuken leren & oefenen voor kinderen - Mamaliefde.nl
Breuken leren & oefenen voor kinderen - Mamaliefde.nl
Breuken leren & oefenen voor kinderen - Mamaliefde.nl
Breuken leren & oefenen voor kinderen - Mamaliefde.nl
Breuken leren & oefenen voor kinderen - Mamaliefde.nl
Breuken leren & oefenen voor kinderen - Mamaliefde.nl
Rekenvaardigheden op de basisschool; wat leren ze en oefenen met werkbladen - Mamaliefde.nl
Rekenvaardigheden op de basisschool; wat leren ze en oefenen met werkbladen - Mamaliefde.nl
Rekenvaardigheden op de basisschool; wat leren ze en oefenen met werkbladen - Mamaliefde.nl
Breuken leren & oefenen voor kinderen - Mamaliefde.nl
Breuken leren & oefenen voor kinderen - Mamaliefde.nl
Breuken leren & oefenen voor kinderen - Mamaliefde.nl
Breuken leren & oefenen voor kinderen - Mamaliefde.nl
Breuken leren & oefenen voor kinderen - Mamaliefde.nl
Breuken leren & oefenen voor kinderen - Mamaliefde.nl
Breuken leren & oefenen voor kinderen - Mamaliefde.nl
Breuken leren & oefenen voor kinderen - Mamaliefde.nl
Rekenvaardigheden op de basisschool; wat leren ze en oefenen met werkbladen - Mamaliefde.nl
Rekenvaardigheden op de basisschool; wat leren ze en oefenen met werkbladen - Mamaliefde.nl
https://www.mamaliefde.nl/wp-content/uploads/2024/07/Breuken-kleurplaat.pdf
Breuken leren & oefenen voor kinderen - Mamaliefde.nl
Breuken leren & oefenen voor kinderen - Mamaliefde.nl
Breuken leren & oefenen voor kinderen - Mamaliefde.nl
Breuken leren & oefenen voor kinderen - Mamaliefde.nl
Breuken leren & oefenen voor kinderen - Mamaliefde.nl
Breuken leren & oefenen voor kinderen - Mamaliefde.nl
Breuken leren & oefenen voor kinderen - Mamaliefde.nl
Breuken leren & oefenen voor kinderen - Mamaliefde.nl
Rekenvaardigheden op de basisschool; wat leren ze en oefenen met werkbladen - Mamaliefde.nl
Rekenvaardigheden op de basisschool; wat leren ze en oefenen met werkbladen - Mamaliefde.nl
Breuken leren & oefenen voor kinderen - Mamaliefde

Veelgemaakte fouten

Bij het leren van breuken maken studenten vaak dezelfde fouten. Hier zijn enkele veelvoorkomende fouten en tips om ze te vermijden:

 1. Verkeerde teller en noemer: Zorg ervoor dat studenten begrijpen dat de teller het aantal delen vertegenwoordigt en de noemer het totale aantal delen.
 2. Niet gelijkmaken van noemers: Bij optellen en aftrekken is het essentieel om de noemers gelijk te maken voordat je de tellers optelt of aftrekt.
 3. Vergeten te vereenvoudigen: Leer studenten om hun antwoorden altijd te vereenvoudigen tot de laagste termen.

Waarom zijn breuken belangrijk?

Breuken zijn belangrijk om verschillende redenen:

 1. Dagelijks leven: Veel dagelijkse activiteiten vereisen het gebruik van breuken, zoals koken, naaien, en het verdelen van objecten of hoeveelheden.
 2. Wiskundige vaardigheden: Breuken zijn de basis voor veel geavanceerdere wiskundige onderwerpen, zoals algebra, meetkunde, en calculus.
 3. Probleemoplossing: Het leren van breuken helpt bij het ontwikkelen van probleemoplossende vaardigheden en logisch denken.

Breuken vormen een fundamenteel onderdeel van wiskunde dat essentieel is voor zowel academische als dagelijkse activiteiten. Door het gebruik van visuele hulpmiddelen, praktische oefeningen, en interactieve spelletjes, kunnen leraren en ouders het leren van breuken zowel leuk als effectief maken. Het begrijpen van breuken is een cruciale stap in het wiskundige leerproces en een vaardigheid die levenslang van nut zal zijn.

Linda van Aken