Kleine meisjes worden groot, en als ze dan bijna drie jaar zijn wordt het toch wel eens tijd om de knoop door te hakken en een schoolkeuze te maken. Twee jaar geleden, ze was nog geen een jaar zijn wel al op een paar open dagen geweest. Iemand had me namelijk laten schrikken met de melding dat ik aan de late kant zou zijn voor de inschrijving. Ze kon nog niet eens lopen, laat staan dat je nu al weet welke school er bij je kind past… Afijn, deze bangerik heeft gelijk een aantal open dagen uitgezocht van scholen die aan de ‘eisen’ voldeden en braaf bezoekjes afgelegd. Gelukkig werd ik overal gerustgesteld. Hier in de stad blijken er maar twee basisscholen te zijn met een wachtlijst; de vrije school en een scholenvereniging dat vrij elitair overkomt. Voor beide scholen geldt eigenlijk dat je al tijdens de zwangerschap moet aanmelden, tenzij je een broertje of zusje er hebt rondlopen. Nu zijn er heel veel verschillende basisscholen met diverse achtergronden / filosofieën waardoor er ongelofelijk veel keus is. Ik zal er een paar op een rijtje zetten.

Lees ook: Tips voor als je kind met tegenzin naar school gaan, niet wil of geen zin heeft en weigert

Tips voor het maken van een schoolkeuze

Als je kind vier is mag hij / zij naar school, dit is in Nederland de leeftijd waarop kinderen naar school gaan. Leerplichtig zijn ze echter pas als ze vijf jaar zijn. Je kan dit jaar dus goed gebruiken om te wennen en af en toe een mid(dagje) thuis houden als het teveel wordt, of als het beter uitkomt met vakanties. Tot je zestiende is je kind volledig leerplichtig, en daarna partieel tot er voldaan is aan de kwalificatieplicht. Meer informatie daarover vindt je hier.

Lees ook: Leerplicht; Leeftijd tot wanneer & vrijstelling / boete

 • Zoek een school die aansluit bij jouw opvoedstijl / filosofie / geloof.
 • Loop een keer tijdens het halen of brengen langs het schoolplein zodat je ziet wat voor ouders er komen.
 • Bezoek diverse open dagen om te kijken hoe een school er van binnen uitziet.
 • Vraag andere ouders naar hun ervaringen met scholen.
 • Maak een afweging tussen scholen in de buurt (zodat de vriendjes na schooltijd samen kunnen spelen) of een school die echt past bij jullie.
 • Wat is je indruk van de school en het schoolplein? Is het groen, goed onderhouden, veilig, nieuw spelmateriaal.
 • Wat zijn de kernwaarden van een school.
 • Is er een continu rooster of tussenpauze? Hoe lang duurt dat? Kan je in de tussentijd naar huis of niet.
 • Wat is het curriculum; worden er ook uitstapjes en dingen zoals schoolzwemmen georganiseerd.
 • Hoe vaak en door wie en waar wordt er gymles gegeven?
 • Wordt er gebruik gemaakt van laptops / ipads / robots?
 • Is er creatief / technisch onderwijs?
 • Is er een bibliotheek aanwezig op de school?
 • Is het een gezonde school? Zijn bento-lunches toegestaan of alleen brood en water?
 • Waar gaan de vriendjes van je kind heen?
 • Hoe is de voorschoolse en naschoolse opvang geregeld?
 • Komt de schoolfotograaf en maken zij ook broer / zus foto’s (ook als ze nog niet op school zitten)?
 • Hoe scoort de school op de inspectie.
 • Wat voor kindvolgsysteem wordt er gebruikt en hoe vaak worden de kinderen getoetst?
 • Hoeveel kinderen gaan er naar deze school? En hoe groot zijn de klassen?
 • Hoe wordt er om gegaan met pesten?
 • Waar komen de kinderen op school vandaan? Dezelfde wijk of worden ze met de auto gebracht?
 • Is er een wachtlijst?
 • Wat zijn de lestijden?
 • Hoe hoog is de vrijwillige ouderbijdrage?
 • Is er remedial teaching en aandacht voor kinderen die extra begeleiding of juist meer uitdaging nodig hebben.
 • Wordt er huiswerk gegeven?
 • Wat wordt er gevraagd aan ouders? Wat voor ouderparticipatie is er?

Als je op bezoek gaat bij een school is het handig om een vragenlijst mee te nemen met vragen om te stellen. Hier kan je eenvoudig een vragenlijst maken en uitprinten.

Nederlands onderwijssysteem

In Nederland gaan vier-jarigen voor het eerst naar school en blijven tot ze (uitzonderingen daargelaten) twaalf jaar zijn op de basisschool. Echter begint leerplicht pas in het vijfde levensjaar, het eerste jaar is dus vooral heel veel ‘proefdraaien’. Er wordt begonnen met twee kleuterklassen waarbij spelend leren als basis dient tot er in groep drie wordt begonnen met het leren lezen en schrijven. In Nederland heb je de volgende indeling;

 • Peuterspeelzaak; van 2(5) tot 4 jaar, dit is vrijwillig.
 • Basisschool; van 4 tot 12 jaar (in principe 8 jaar, maar het kan zijn dat je kind start in groep 0 (over het algemeen als het na oktober jarig is en dus een jaar extra kleutert)
 • Middelbare school; van 12 tot 16/18 jaar
  • het praktijkonderwijs
  • het VMBO (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) zowel theoretisch als praktijk
  • het HAVO (hoger algemeen voortgezet onderwijs);
  • het VWO (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs).
 • MBO; niveau 1 tot en met 4, van 1 tot 4 jaar, vervolg op VMBO
 • HBO; 4 jaar sluit aan op Havo
 • Universiteit; 4 tot 6 jaar; sluit aan op VWO

Lees ook: Is het VMBO wel goed genoeg voor je kind?

Allereerst de indeling van het onderwijs. Grof gezegd zijn er drie categorieën; regulier (openbaar) onderwijs, speciaal onderwijs en bijzonder onderwijs. Het openbare onderwijs wordt volledig betaald door de gemeente en is geschikt voor alle kinderen. Het bijzonder onderwijs is voor kinderen met leer-, gedrags- of fysieke hindernissen waardoor het reguliere onderwijs niet geschikt is. Blijft het bijzonder onderwijs over; bijzonder wil niet anders zeggen dan dat de school een bepaalde achtergrond heeft. Dit kan een confessionele achtergrond zijn of een pedagogische achtergrond.

Soorten Openbaar onderwijs

In de tijd van de verzuiling is ook het openbaar onderwijs ontstaan. Een vorm waarbij de overheid verantwoordelijk was voor het aanbod van onderwijs dat niet door een bepaalde godsdienstelijke achtergrond of levensovertuiging werd ingevuld. In de loop der jaren wordt het openbaar onderwijs steeds meer vrij gegeven en mogen ze zich zelfstandig besturen. Een openbare school mag ook geen eisen stellen aan de leerlingen en moet iedereen die zich daar aanmeldt toelaten.

Confessioneel (Kath