We weten het allemaal wel: teveel tv of andere beeldschermen is niet goed voor je kind. Toch kom je er niet onderuit. De huidige generatie groeit op met beeldschermen en weten niet beter. Met als gevolg dat ze raar opkijken als je laptop geen touchscreen heeft, of ze bij een reclamezuil staan te swipen om van reclame te kunnen wisselen ;-) Wel is het daarom goed om bewust om te gaan met de media. Zodat ze weten wat de grenzen zijn en ze geen gameverslaving aanleren.

Lees ook: Mediawijsheid; onderwerpen en vragen die bij ouders leven

Media Ukkie Dagen

Met dat doel zijn de Media Ukkie Dagen (van 31 maart tot 7 april) in het leven geroepen. De Media Ukkie Dagen worden dit jaar voor de zesde keer georganiseerd. Het thema van de Media Ukkie Dagen dit jaar staat in het teken van ‘Slim opgroeien met schermen’. De huidige generatie kinderen heeft hier tenslotte dagelijks mee te maken. Niet om met een wijzend vingertje aan te geven wat wel of niet mag. Maar wel in het kader van de bewustwording en je handvatten te geven in hoe je daarmee om kan gaan. Want de meeste ouders vinden omgaan met mediagebruik lastiger dan ‘gewone’ opvoedproblemen zoals zindelijkheid of eetgedrag. Ze kunnen tenslotte niet terugvallen op hun eigen ervaring en herinnering, maar moeten zelf grenzen stellen en bewaken. Voorafgaand aan de Media Ukkie Dagen wordt de Mediadiamant gelanceerd door Mediawijzer.net. Deze biedt meer informatie en tips om ouders op weg te helpen in de digitale opvoeding.

MediaDiamant – Wegwijs in mediaopvoeding

De MediaDiamant is een handige wegwijzer met concrete tips voor ouders om kinderen van 0 tot 18 jaar mediawijs op te laten groeien. Speciaal ontwikkeld voor ouders die zich afvragen of zij de digitale opvoeding van hun kinderen goed aanpakken of hoe ze daarmee om kunnen gaan en ontwikkeld door Nederlandse experts in mediaopvoeding.

Want ontwijken is niet de oplossing. Sterker nog, het kan ontzettend goed zijn voor de ontwikkeling van het kind. Door bezig te zijn met (sociale) media krijgen kinderen meer zelfvertrouwen, raken ze bedrevener in het sluiten van vriendschappen en worden bestaande vriendschappen intiemer. Zonder dat het ten koste gaat van de face to face contacten.

Met een actieve en bewuste houding op media, is het duidelijker en gemakkelijk uit te leggen aan kinderen op welke manier er (in het gezin) met media wordt omgegaan. Dit maakt het praten over media makkelijker en het uitwisselen van wat je meemaakt in de ‘virtuele/online’ wereld natuurlijker. Het helpt kinderen open te zijn en geeft hen de ruimte om vragen te stellen. Op de website kunnen ouders de MediaDiamant vinden, inclusief concrete tips die helpen bij de mediaopvoeding. De MediaDiamant bestaat uit vijf kanten, die elk staan voor een pijler van mediaopvoeding.

Lees ook: Onderzoek: schermtijd verleidelijker voor kinderen dan snoep

Plezier

Aan media kunnen kinderen op verschillende manieren plezier beleven, bijvoorbeeld door te genieten van leuke en leerzame inhoud of door creatief bezig te zijn met media en media te gebruiken om contact te hebben met anderen en elkaar.

 • Laat je kind media gebruiken om te ontspannen en plezier te hebben.
 • Gebruik media om met elkaar in contact te blijven, bijvoorbeeld via Skype en WhatsApp.
 • Stimuleer je kind om media te gebruiken om creativiteit, muzikaliteit of andere talenten verder te ontwikkelen.

Lees ook: Kind en media; opgroeien in de digitale wereld

Veiligheid

Via media krijgen kinderen van alles te zien en komen ze met anderen in contact. Daar kunnen ook dingen bij zitten die nog niet geschikt zijn voor hun leeftijd, of mensen met verkeerde bedoelingen. Filters, een goede begeleiding en duidelijke afspraken zorgen ervoor dat je kind media veilig kan gebruiken. Er zijn vijf belangrijke thema’s waar kinderen en jongeren op het internet last van kunnen hebben (NJi, 2015):

 1. Grooming, online misbruik. Grooming is het online lokken van kinderen, met seksuele bedoelingen.
 2. Cyberpesten; pesten via internet of sociale media. Alles van het versturen van een gemeen bericht, roddelen, verspreiden van een virus of het delen van foto’s en filmpjes van de ander of de telefoonnummer op een ‘foute’ site te plaatsen.
 3. Sexting; is het verspreiden of delen van seksueel getinte teksten, foto’s of filmpjes door middel van een mobiele telefoon of internetapplicaties zoals WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram en Twitter. Shame sexting is het zonder toestemming doorsturen van een intieme foto van een ander. Sextortion is afpersing met een seksueel getinte foto of video.
 4. Oplichting, virtuele diefstal en financiële valkuilen; denk aan het bestelen van online eigendommen in spelletjes, gevraagd en ongevraagd dingen aangeboden krijgen zoals reclamefilmpjes en banners die kinderen proberen te verleiden met zogenaamde gratis diensten of vloggers die een product aanbevelen.
 5. Geweld; via media krijgen kinderen en jongeren op allerlei manieren geweld te zien, en zij kunnen hier emotioneel en geschokt door raken. Helemaal kinderen onder de 6 jaar die nog geen onderscheid kunnen maken tussen feit en fictie.
 • Veilig mediagebruik begint met wat je aan media in huis haalt. Met de Google Multiroom Wifi kan je dit inperken.
 • Maak goede afspraken met elkaar. Kies bijvoorbeeld samen welke filmpjes en games je geschikt vindt en bespreek hoe je je online gedraagt. Bijvoorbeeld of je met mensen mag ‘praten’ of afspreken die je niet kent.
 • Leer kinderen intenties, commercie en advertenties te herkennen en leer hen hoe hier mee om te gaan.
 • Grijp in als iets niet goed gaat en durf – waar nodig – advies te vragen aan professionals.

Lees ook: Afspraken mobiele telefoon kind; met oa sim only of abonnement eerste telefoon 
Lees ook: Mijn kind wordt gepest op de middelbare school; wat kan ik doen als ouder?

Samen

Het samen met je kind bezig zijn met media zorgt voor plezier, maar ook voor veiligheid. Je houdt als ouder zicht op wat je kind te zien krijgt en hoe hij of zij dit ervaart. En voor je kind wordt het gewoon om media-ervaringen met jou als ouder te delen en erover te praten.

 • Kijk mee en praat samen over het mediagebruik van je kind.
 • Hoe jij media gebruikt is hét voorbeeld voor je kind, bijvoorbeeld geen mobieltjes aan de eettafel.
 • Blijf nieuwsgierig naar wat je kind met media doet. Stel vragen als: wat is jouw favoriete filmpje op YouTube? Je mooiste plek in Minecraft? Vraag je kind om het uit te leggen en luister naar wat je kind vertelt.
 • Om het gesprek tussen ouders en kinderen te stimuleren, zijn door Stichting Opvoeden.nl conversatiestarters ontwikkeld. Dit zijn stellingen, vragen en weetjes over media voor verschillende leeftijdsgroepen.

Inhoud

Media ontwikkelen zich razendsnel. Het is belangrijk dat media aansluiten bij de belangstelling, de kennis en het ontwikkelniveau van kinderen, er mooi en aantrekkelijk uitzien, en veilig en makkelijk te gebruiken zijn.

 • Om zicht te hebben op de inhoud van media is het vooral belangrijk dat ouders op de hoogte blijven en media zelf blijven uitproberen. Al is het maar om voor een dag lid te worden van een sociaal netwerk. Of laat je kinderen uitleggen hoe dit werkt.
 • Toets apps altijd op deze drie belangrijke criteria: aantrekkelijkheid (interactie, kind wordt beloond), betrouwbaarheid (geen reclame en verborgen verleidingen) en gebruiksvriendelijk (passend bij leeftijd / taalgebruik).
 • Gebruik betrouwbare websites met tips over goede media.

Balans

Veel ouders willen dolgraag weten hoeveel tijd een kind dagelijks aan media mag besteden en waar de grens ligt. Sommige ouders maken zich zorgen over de gezondheidsrisico’s die mediagebruik met zich mee kan brengen. Denk  bijvoorbeeld aan:

 1. Risico’s op overgewicht.
 2. Slaapproblemen; bijvoorbeeld door het gebruik van beeldschermen voor het slapen gaan.
 3. Gezondheidsklachten door straling van een mobiele telefoon. Ook al zijn er geen onderzoeken die dit bewijzen.
 4. Lichaamshouding: een rugvergroeiing doordat kinderen teveel over een tablet of telefoon heen gebogen zitten.
 • Officiële richtlijnen voor hoeveel media kinderen mogen gebruiken zijn er niet. Hierin is ieder gezin, iedere ouder en ieder kind uniek. Doordat media overal om je heen is is het ook lastig om hier zicht op te houden.
 • Zorg dat je kind niet alleen bezig is met media. Contact met anderen, buitenspelen, sporten, slapen en dingen ontdekken in het ‘echte leven’ zijn belangrijk voor zijn/haar ontwikkeling.
 • Maak goede afspraken over wanneer jullie even geen media gebruiken. Bijvoorbeeld tijdens huiswerk, op de slaapkamer of aan de eettafel.
 • Laat je kind vlak voor het naar bed gaan geen gebruik maken van (digitale) media. Ze krijgen dan te veel prikkels en indrukken om te verwerken, en het blauwe licht van het beeldscherm verstoort het kunnen inslapen.

Afhankelijk van leeftijd

De media-opvoeding is een dynamisch proces dat gebonden is aan de leeftijd van het kind. Jonge kinderen zoals peuters en kleuters kijken met name naar de televisie of op de tablet, samen met de ouders of de ouders bepalen de content. Naar mate kinderen ouder worden, worden ze steeds zelfstandiger. Ze gaan zelf programma’s openen, kiezen wat ze willen zien. Of krijgen zelfs een eigen telefoon. De online wereld wordt steeds groter. Als je kind een nieuwe vorm van media gaat gebruiken is het goed om hetzelfde proces te volgen; meekijken, begeleiden en uitleg geven naar je kind en het zelf laten proberen en meer loslaten zodra dit kan.

Zelfvertrouwen stimuleren

Door het stimuleren van het zelfvertrouwen van het kind zal je kind steeds beter kunnen oordelen in bepaalde situaties. Dit doe je op een ‘democratische’ wijze door met je kind mee te kijken, praten en uitleg te geven en het betrekken bij het maken van afspraken, je hieraan houden (zowel ouder als kind), het kind laten oefenen, weten wat het kind doet en ingrijpen op het moment dat er iets mis gaat. Als het zelfvertrouwen groeit kan je hem ook steeds meer loslaten.

Hoe begeleid jij je kind in de online wereld?

stories