Het was vandaag weer volop in het nieuws; ouders die hun kind liever zien struggelen op het HAVO of VWO dan naar het VMBO te sturen. Tussen 2004 tot en met 2016 is er zelfs sprake van een vermindering van de instroom met 40 procent! Over het VMBO zijn er tenslotte een aantal vooroordelen en zouden je kind minder kansen geven op een mooie toekomst. Zelf zet ik daar mijn vraagtekens bij, oké het is makkelijk praten met twee kinderen die nog aan het begin staan van hun schoolloopbaanperiode. Toch vraag ik me af waarom ouders dat doen.

Lees ook: Middelbare school kiezen; Van middelbare school niveaus tot open dagen bezoeken
Lees ook: Tips voor overgang van groep 8 basisschool naar brugklas middelbare school
Lees ook: Tips om de beste rugzak te kopen voor als je kind naar de middelbare school gaat
Lees ook: Hoogbegaafdheid kinderen; Checklist kenmerken / wanneer is een kind hoogbegaafd?

Jong geleerd

Het begint al vroeg, je ziet dat dit namelijk al een rol speelt bij de keuze voor een basisschool. Steeds meer ouders kijken ernaar wat de resultaten zijn van de cito-toetsen. Hoeveel kinderen er naar welke vervolgopleiding doorstromen. Met als gevolg dat je ziet dat veel scholen inzetten op hoge scores en flink oefenen met cito-toetsen om maar zulke hoog mogelijke testen te krijgen. Als kinderen jonger zijn wordt er ook steeds meer gewerkt met speciale plannen en remedial teaching etc. Wat alleen maar meer werkdruk oplevert en er voor zorgt dat het maar de vraag is of er straks überhaupt nog juffen voor de klas staan. Op de school van mijn kinderen is het al een probleem en ik hoor het steeds vaker.

Verschil stimuleren versus pushen

Marije maakt een goed punt; er is een verschil tussen het stimuleren van je kind en het pushen om iets te gaan doen waar je kind niet aan toe is. Natuurlijk moet je je best doen en je talenten benutten, maar er zijn grenzen. En zo ver gaan dat je kind er ongelukkig van wordt en bij de psycholoog belandt lijkt me niet in het voordeel van je kind. Nog voordat je kind de arbeidsmarkt betreedt creëer je zo al een soort minderwaardigheidscomplex.

Zo had ik in de brugklas een jongen in de klas die niet met cijfers lager dan een 9 of 10 thuis mocht komen. Hij mocht ook alleen maar huiswerk maken en leren in plaats van naar sportclubs te gaan of een keertje met vrienden af te spreken. Of je kind daar nu zo vrolijk van wordt… Sterker nog, het is ook heel belangrijk om te leren hoe om te gaan met het leggen van sociale contacten daar heb je in je latere carrière veel meer aan. Fijn hoor, dat je een papiertje hebt of een iq-test voor kinderen die uitwijst dat je hoogbegaafd bent. Maar zonder netwerk kom je toch echt een stuk moeilijker aan een baan. Sterker nog, passie en doorzettingsvermogen zijn veel belangrijker. Zo kan je ook zonder zelfs je middelbare school heel ver komen, als je maar doorzet en niet bij de pakken neer gaat zitten.

Mijn ouders vonden het altijd belangrijk dat ik mijn best deed, en het beste uit mezelf haalde. Tot op zekere hoogte, toen ik aan het einde van het eerste jaar mocht kiezen tussen HAVO en daar fluitend doorheen, waardoor er tijd overbleef voor hobby’s om mezelf ook zo te kunnen ontwikkelen, of het VWO waar ik op mijn tanden zou moeten lopen en constant de strijd aan zou moeten gaan, hebben ze gelukkig gekozen voor het HAVO. Want ook al mag je zelf kiezen, als 13- of 14-jarige spelen je ouders daar toch wel een heel grote rol in.

Lees ook: Tips huiswerk maken stimuleren; als je kind niet wil / weigert op basisschool of middelbare school

We kunnen niet zonder het VMBO

Wat veel mensen in deze discussie lijken te vergeten is dat we ook VMBO-ers nodig hebben om de economie in Nederland in stand te kunnen houden. Want we kunnen niet alleen maar denkers en managers hebben, we hebben ook mensen nodig om uit te voeren. Onder andere om te voorkomen dat we volledig afhankelijk worden van arbeidsmigratie, zowel doordat er bijvoorbeeld arbeiders naar Nederland gehaald worden waar ook commentaar op is, omdat ze ‘onze’ banen in zouden pikken. Of het uitbesteden van werk naar lagelonenlanden.

Daarnaast hoeft VMBO ook zeker niet te betekenen dat je geen toekomstperspectief hebt. Sterker nog, ten tijde van de economische crisis was dit juist de beroepsgroep waar je makkelijker mee aan het werk kon komen. En dat de salarissen lager liggen hoeft ook zeker niet het geval te zijn. Sterker nog, ik zie nu vacatures voorbij komen waar ervaren hbo-ers gevraagd worden voor een salaris dat lager ligt dan een beginnend mbo-er. Een kwestie van vraag en aanbod, en er zijn veel hbo-ers die op zoek zijn naar hetzelfde soort werk.

Wat ik heel mooi vind is dat ik in de brugklas een jongen had die echt uitblonk in techniek en het werken met zijn handen, maar ook qua intelligentie. En ze toen met meerdere docenten en de ouders bij elkaar gaan zitten zodat hij naar het VMBO kon gaan. Hij had makkelijk het gymnasium aangekund, maar zijn talent lag ergens anders. Gelukkig zagen zijn ouders dat ook en gingen hiermee akkoord.

Op het VMBO zitten kinderen met gedragsproblemen

Nog een vooroordeel dat er heerst is dat kinderen op het VMBO gedragsproblemen hebben en dat ouders daarom niet willen dat hun kind daar naar toe gaat. Natuurlijk worden kinderen zeer beïnvloed door hun omgeving, maar dat wil niet zeggen dat er alleen maar toekomstige drugsdealers naar het VMBO gaan. En alsof alleen VMBO-ers gedragsproblemen hebben. Bij de keuze voor een school kan je hier rekening mee houden, kijken hoe ze hier op inspelen. En zegt kwaliteit en opvang van de school veel meer dan het niveau.

Toch snap ik het wel een beetje, zelf zat ik op een school waar ze wel speciale maatregelen hadden voor dyslectie. Maar ze bij enige twijfel je liever overplaatsten naar de (toen nog) mavo. Zodat de havo en vooral de vwo het heel erg goed deden qua scores en heel goed bekend stond, ook landelijk. Terwijl er eigenlijk sprake was van het verplaatsen. Maar ja, alles voor het imago.

VMBO is breed

Wat in de discussie veelal vergeten lijkt te worden is dat het VMBO eigenlijk meer een verzamelnaam is. Je hebt diverse niveaus met opleidingen waarbij er beroepsgericht geleerd wordt en er vaardigheden zoveel mogelijk in de praktijk worden aangeleerd en theoretisch kader waar er ook veel meer huiswerk gegeven wordt en theorie.

Doorstromen

Mocht je kind later toch blijken een andere opleiding aan te kunnen dan is het altijd nog mogelijk om door te stromen. Je hebt dan echter in ieder geval een basis gelegd, want beter een diploma dan een drop-out zonder diploma en via een lange omweg in dezelfde soort banen terecht komen. Het einde blijft gelijk, maar voor het zelfvertrouwen is het eerste beter. Zo ging mijn beste vriendin van de basisschool naar de mavo, en ik naar de havo. Maar kwamen we later toch elkaar weer tegen bij dezelfde studie, we hadden allebei ons eigen pad bewandeld.

Wat vind jij; mag jouw kind naar het VMBO?

Latest posts by Linda (see all)